Stylové chalupy

Naše stylové chalupy spojují původní principy domácího provozu v lidových staveních s moderními stavebními postupy a materiály. Návrhy ctící vzhled lidové architektury a jsou vytvářeny pro prostředí horské i podhorské krajiny.

Ke každému návrhu přistupujeme individuálně dle požadavků klienta. Klienta, který je připraven respektovat a ctít užitečné tradice našich předků. Klienta, který k nám nachází cestu především proto, že upřednostňuje každodenní život v malebném a klidném prostředí.

Variace vzhledu a dispozic našich stylových chalup je nespočetná. Zajišťujeme jejich veškerou projektovou dokumentací, jednání s úřady a také samotnou realizaci.

Kontakt : tel 737 802 997        Emial : firma@stadakor.cz


Daniel Kozel - jednatel

Mob: 737 802 997

Ing. Martin Dobiáš - stavební dozor

tel: 605 362 105

Lukáš Miketa - projektant

Tel: 555 131 008